Indonesia | Chinese
ICATI
» ...
Pengurus
Beranda » Pengurus » ICATI Jawa Timur
ICATI Jawa Timur
Jl.Anjasmoro No.42A
Surabaya

Ketua: Paola Lina Luis
Email:
顧問: 韓英芳、郭文華、丘學政、林文賢、魏學傑
會長: 郭寶嶺
副會長: 張智建 (暨南土木)
秘書: 林鳳蘭 (輔大服裝)
財政: 郭寶玲 (台大財經)
總務: 賴流民 (文大國貿) 、吳芳美 (文大觀光) 、
曾家妮 (輔大外文) 、伍鑑漢 (台大機械)
工商: 李尚建 (成大土木) 、郭寶玲 (台大財經) 、
曾麒麟 (台大機械) 、何修官 (成大土木) 、
李榮舟 (致理企管)
康樂: 洪志文 (中原國貿) 、吳家源 (中興機械) 、
王慧敏 (淡大資管)
文教: 陳秋芳 (師大教育) 、趙善華 (東海中文)
Copyright © 2009 Ikatan Citra Alumni Taiwan seIndonesia. powered by Menaravisi